Tìm Kiếm Bất Động Sản

58.500 foot vuông
$6.694.000 USD
1100 Garden Hwy Hwy
Yuba City, California 95991
58.500 foot vuông
Xem chi tiết
13.410 foot vuông
$4.393.150 USD
1275 Tharp Road Rd
Yuba City, California 95993
13.410 foot vuông
Xem chi tiết
6.961 foot vuông
$1.789.000 USD
1528 Plumas Court Ct
Yuba City, California 95991
6.961 foot vuông
Xem chi tiết
4 4
$1.699.500 USD
2319 Lincoln Road
Yuba City, California 95993
4 4
Xem chi tiết
7.480 foot vuông
$895.000 USD
769 Plumas St
Yuba City, California 95991
7.480 foot vuông
Xem chi tiết
7.480 foot vuông
$895.000 USD
769 Plumas St
Yuba City, California 95991
7.480 foot vuông
Xem chi tiết
22.651 foot vuông
$395.000 USD
407 Garden Hwy
Yuba City, California 95991
22.651 foot vuông
Xem chi tiết
4 2
$334.900 USD
502 Shanghai Bend Rd
Yuba City, California 95991
4 2
Xem chi tiết
4 2
$289.900 USD
839 Graystone Ct
Yuba City, California 95991
4 2
Xem chi tiết