Tìm Kiếm Bất Động Sản

5.900 foot vuông
$7.995.000 USD
Yorkville, California 95494
5.900 foot vuông
Xem chi tiết
2 2 1
$7.995.000 USD
Yorkville, California 95494
2 2 1
Xem chi tiết
1.350 dặm Anh
$4.850.000 USD
Yorkville, California 95494
1.350 dặm Anh
Xem chi tiết
551 dặm Anh
$2.495.000 USD
28581 Elkhorn Rd
Yorkville, California 95494
551 dặm Anh
Xem chi tiết
3 3 1
$1.950.000 USD
20920 Yorkville Ranch Rd
Yorkville, California 95494
3 3 1
Xem chi tiết
2 2 1
$1.600.000 USD
19800 Grizzly Flat Rd
Yorkville, California 95494
2 2 1
Xem chi tiết
4 4
$1.499.000 USD
33680 Hwy 128 Hwy
Yorkville, California 95494
4 4
Xem chi tiết
160 dặm Anh
$685.000 USD
0 Highway 128 Hwy
Yorkville, California 95494
160 dặm Anh
Xem chi tiết
316 dặm Anh
$675.000 USD
0 HWY 128
Yorkville, California 95494
316 dặm Anh
Xem chi tiết