Tìm Kiếm Bất Động Sản

17.112 foot vuông
$5.250.000 USD
9940 Starr Rd
Windsor, California 95492
17.112 foot vuông
Xem chi tiết
23 dặm Anh
$3.500.000 USD
10501 Herb Rd
Windsor, California 95492
23 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2 1
$2.450.000 USD
10901 Brooks Rd
Windsor, California 95492
3 2 1
Xem chi tiết
3.388 foot vuông
$2.450.000 USD
9000 Brooks Rd South
Windsor, California 95492
3.388 foot vuông
Xem chi tiết
4 3 1
$2.250.000 USD
11160 Old Redwood Hwy
Windsor, California 95492
4 3 1
Xem chi tiết
1.080 foot vuông
$1.375.000 USD
8750 Old Redwood Hwy
Windsor, California 95492
1.080 foot vuông
Xem chi tiết
3 2
$1.095.000 USD
9376 Lakewood Dr
Windsor, California 95492
3 2
Xem chi tiết
2.300 foot vuông
$959.000 USD
10070 Old Redwood Hwy
Windsor, California 95492
2.300 foot vuông
Xem chi tiết
5 4
$937.786 USD
1354 Calabazas Dr
Windsor, California 95492
5 4
Xem chi tiết