Tìm Kiếm Bất Động Sản

67 dặm Anh
$9.800.000 USD
300 Byers Ln
Watsonville, California 95076
67 dặm Anh
Xem chi tiết
2.680 foot vuông
$9.800.000 USD
300 Byers Ln
Watsonville, California 95076
2.680 foot vuông
Xem chi tiết
3 4 1
$5.950.000 USD
120 Hazel Dell Hts
Watsonville, California 95076
3 4 1
Xem chi tiết
4 4 1
$5.500.000 USD
1483 Green Valley Rd
Watsonville, California 95076
4 4 1
Xem chi tiết
2 dặm Anh
$4.000.000 USD
2904 Freedom Blvd
Watsonville, California 95076
2 dặm Anh
Xem chi tiết
62 dặm Anh
$3.900.000 USD
2484 Beach Rd
Watsonville, California 95076
62 dặm Anh
Xem chi tiết
6 2
$3.900.000 USD
2484 Beach Rd
Watsonville, California 95076
6 2
Xem chi tiết
5 4 1
$3.688.888 USD
59 Avocet Cir
Watsonville, California 95076
5 4 1
Xem chi tiết
111 dặm Anh
$2.999.995 USD
000 Water Tank Rd
Watsonville, California 95076
111 dặm Anh
Xem chi tiết