Tìm Kiếm Bất Động Sản

3 3
$1.750.000 USD
11727 Elk Mountain Rd
Upper Lake, California 95485
3 3
Xem chi tiết
40 dặm Anh
$1.250.000 USD
2000 Clover Valley Rd
Upper Lake, California 95485
40 dặm Anh
Xem chi tiết
4.820 foot vuông
$795.000 USD
160 E State Highway 20
Upper Lake, California 95485
4.820 foot vuông
Xem chi tiết
3 2 1
$549.900 USD
777 Pitney Ln
Upper Lake, California 95485
3 2 1
Xem chi tiết
3 2
$524.899 USD
13011 Elk Mountain Rd
Upper Lake, California 95485
3 2
Xem chi tiết
8.000 foot vuông
$495.000 USD
9510 Main St
Upper Lake, California 95485
8.000 foot vuông
Xem chi tiết
2 2
$489.000 USD
10030 Hagemann Ln
Upper Lake, California 95485
2 2
Xem chi tiết
3 2
$379.000 USD
5149 Faye Rd
Upper Lake, California 95485
3 2
Xem chi tiết
80 dặm Anh
$329.000 USD
0 elk mountain road Rd
Upper Lake, California 95485
80 dặm Anh
Xem chi tiết