Tìm Kiếm Bất Động Sản

9.612 foot vuông
$8.998.000 USD
438 S Murphy Ave
Sunnyvale, California 94086
9.612 foot vuông
Xem chi tiết
0.43 dặm Anh
$7.599.000 USD
172-178 South Bernardo Ave
Sunnyvale, California 94086
0.43 dặm Anh
Xem chi tiết
7 3
$4.915.825 USD
582 E Maude Ave
Sunnyvale, California 94085
7 3
Xem chi tiết
0.43 dặm Anh
$4.188.000 USD
444 Old San Francisco Rd
Sunnyvale, California 94086
0.43 dặm Anh
Xem chi tiết
2 2
$4.188.000 USD
444 Old San Francisco Rd
Sunnyvale, California 94086
2 2
Xem chi tiết
4.612 foot vuông
$3.698.000 USD
557 Alberta Ave
Sunnyvale, California 94087
4.612 foot vuông
Xem chi tiết
4 3 1
$2.999.888 USD
432 S Frances St
Sunnyvale, California 94086
4 3 1
Xem chi tiết
3.888 foot vuông
$2.699.000 USD
1737 Noranda Dr
Sunnyvale, California 94087
3.888 foot vuông
Xem chi tiết
4 3
$2.498.000 USD
705 W Remington Dr
Sunnyvale, California 94087
4 3
Xem chi tiết