Tìm Kiếm Bất Động Sản

5 9
$4.200.000 USD
11039 State Route 88 Hwy
Stockton, California 95202
5 9
Xem chi tiết
38 dặm Anh
$2.480.000 USD
6040 E Ashley Ln
Stockton, California 95212
38 dặm Anh
Xem chi tiết
5 5
$2.275.000 USD
6201 Crooked Stick Circle
Stockton, California 95219
5 5
Xem chi tiết
1 dặm Anh
$1.988.000 USD
807 W Swain Rd
Stockton, California 95207
1 dặm Anh
Xem chi tiết
300 foot vuông
$1.900.000 USD
7627 Pacific Ave
Stockton, California 95207
300 foot vuông
Xem chi tiết
1 foot vuông
$1.650.000 USD
909 E Bianchi Rd
Stockton, California 95207
1 foot vuông
Xem chi tiết
3 2
$1.500.000 USD
11055 N State Route 88 Hwy
Stockton, California 95202
3 2
Xem chi tiết
3 2
$1.500.000 USD
11055 State Route 88 Hwy
Stockton, California 95202
3 2
Xem chi tiết
6 5
$1.299.999 USD
9824 E Waterloo Rd
Stockton, California 95202
6 5
Xem chi tiết