Tìm Kiếm Bất Động Sản

16.707 foot vuông
$6.995.000 USD
840 Linden Avenue
South San Francisco, California 94080
16.707 foot vuông
Xem chi tiết
16.707 foot vuông
$6.995.000 USD
840 Linden Ave
South San Francisco, California 94080
16.707 foot vuông
Xem chi tiết
3.250 foot vuông
$2.450.000 USD
337 grand Ave
South San Francisco, California 94080
3.250 foot vuông
Xem chi tiết
0.36 dặm Anh
$2.050.000 USD
2 Pisa Ct
South San Francisco, California 94080
0.36 dặm Anh
Xem chi tiết
5 4 1
$1.878.000 USD
107 Bayview Dr
South San Francisco, California 94080
5 4 1
Xem chi tiết
1.251 foot vuông
$1.775.000 USD
432 N Canal St 11-12
South San Francisco, California 94080
1.251 foot vuông
Xem chi tiết
4 2 1
$1.755.000 USD
6 West Way
South San Francisco, California 94080
4 2 1
Xem chi tiết
2.250 foot vuông
$1.689.000 USD
662 Grand Ave
South San Francisco, California 94080
2.250 foot vuông
Xem chi tiết
4 3
$1.607.000 USD
382 Dorado Way
South San Francisco, California 94080
4 3
Xem chi tiết