Tìm Kiếm Bất Động Sản

1 dặm Anh
$7.800.000 USD
2701-2703 41st Ave
Soquel, California 95073
1 dặm Anh
Xem chi tiết
2 2
$4.950.000 USD
9000 Glen Haven Rd
Soquel, California 95073
2 2
Xem chi tiết
5 3 2
$3.985.000 USD
999 N Rodeo Gulch Rd
Soquel, California 95073
5 3 2
Xem chi tiết
4 3
$2.800.000 USD
505 Alfadel Ln
Soquel, California 95073
4 3
Xem chi tiết
4 3
$2.275.000 USD
40 Indy Cir
Soquel, California 95073
4 3
Xem chi tiết
4 3
$2.230.000 USD
30 Indy Cir
Soquel, California 95073
4 3
Xem chi tiết
4 3
$2.150.000 USD
20 Indy Cir
Soquel, California 95073
4 3
Xem chi tiết
2 1
$1.900.000 USD
2831 Daubenbiss Ave
Soquel, California 95073
2 1
Xem chi tiết
0.57 dặm Anh
$1.900.000 USD
2831 Daubenbiss Ave
Soquel, California 95073
0.57 dặm Anh
Xem chi tiết