Tìm Kiếm Bất Động Sản

229 dặm Anh
$2.499.000 USD
37036 Metz Rd
Soledad, California 93960
229 dặm Anh
Xem chi tiết
$1.680.000 USD
34725 Metz Rd
Soledad, California 93960
Xem chi tiết
3 3
$1.680.000 USD
34725 Metz Rd
Soledad, California 93960
3 3
Xem chi tiết
3 2 1
$1.300.000 USD
34509 Metz Rd
Soledad, California 93960
3 2 1
Xem chi tiết
4 2 1
$529.000 USD
654 Molera Ave
Soledad, California 93960
4 2 1
Xem chi tiết
4 3
$520.805 USD
1172 La Colina St.
Soledad, California 93960
4 3
Xem chi tiết
3 2 1
$455.918 USD
1132 La Colina Street
Soledad, California 93960
3 2 1
Xem chi tiết
5 3
$439.900 USD
535 Malmfeldt Cir
Soledad, California 93960
5 3
Xem chi tiết
4 2
$429.000 USD
492 Cuesta St
Soledad, California 93960
4 2
Xem chi tiết