Tìm Kiếm Bất Động Sản

11 dặm Anh
$18.000.000 USD
14521 Quito Rd
Saratoga, California 95070
11 dặm Anh
Xem chi tiết
4 4 1
$18.000.000 USD
14521 Quito Rd
Saratoga, California 95070
4 4 1
Xem chi tiết
6 7 1
$12.988.000 USD
15175 Via Colina
Saratoga, California 95070
6 7 1
Xem chi tiết
2 2
$10.000.000 USD
20851 Wardell Rd
Saratoga, California 95070
2 2
Xem chi tiết
6 6 1
$5.980.000 USD
14825 Fruitvale Ave
Saratoga, California 95070
6 6 1
Xem chi tiết
6 5 2
$5.950.000 USD
19400 Saratoga Los Gatos Rd
Saratoga, California 95070
6 5 2
Xem chi tiết
4 3 2
$5.950.000 USD
15668 Bohlman Rd
Saratoga, California 95070
4 3 2
Xem chi tiết
4 2
$5.683.999 USD
20625 Brookwood Ln
Saratoga, California 95070
4 2
Xem chi tiết
4 3 1
$4.998.000 USD
13937 Albar Ct
Saratoga, California 95070
4 3 1
Xem chi tiết