Tìm Kiếm Bất Động Sản

3 2
$28.500.000 USD
5021 Coast Rd
Santa Cruz, California 95060
3 2
Xem chi tiết
22.420 foot vuông
$6.200.000 USD
1610 Soquel Ave
Santa Cruz, California 95062
22.420 foot vuông
Xem chi tiết
10.500 foot vuông
$5.900.000 USD
924 3rd St
Santa Cruz, California 95060
10.500 foot vuông
Xem chi tiết
10 11 1
$5.900.000 USD
924 3rd St
Santa Cruz, California 95060
10 11 1
Xem chi tiết
7.667 foot vuông
$5.500.000 USD
1033 Water St
Santa Cruz, California 95062
7.667 foot vuông
Xem chi tiết
4 3
$5.500.000 USD
90 Geoffroy Dr
Santa Cruz, California 95062
4 3
Xem chi tiết
4 3
$5.500.000 USD
118 Ortalon Cir
Santa Cruz, California 95060
4 3
Xem chi tiết
7 5 1
$5.499.000 USD
314 West Cliff Dr
Santa Cruz, California 95060
7 5 1
Xem chi tiết
3 3
$5.395.000 USD
101 18th Ave
Santa Cruz, California 95062
3 3
Xem chi tiết