Tìm Kiếm Bất Động Sản

25.607 foot vuông
$12.950.000 USD
800-810 Salinas Rd
San Juan Bautista, California 95045
25.607 foot vuông
Xem chi tiết
9 dặm Anh
$12.950.000 USD
800-810 Salinas Rd
San Juan Bautista, California 95045
9 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2 1
$2.168.880 USD
3000 San Juan Canyon Rd
San Juan Bautista, California 95045
3 2 1
Xem chi tiết
4 3 1
$1.600.000 USD
368 Orchard Hill Rd
San Juan Bautista, California 95045
4 3 1
Xem chi tiết
5 5 1
$1.350.000 USD
533 Anzar Rd
San Juan Bautista, California 95045
5 5 1
Xem chi tiết
1.600 foot vuông
$1.349.000 USD
54 Muckelemi St
San Juan Bautista, California 95045
1.600 foot vuông
Xem chi tiết
4 2 1
$1.199.000 USD
120 Merrill Rd
San Juan Bautista, California 95045
4 2 1
Xem chi tiết
6 5
$1.198.988 USD
779 Avenida Del Piero
San Juan Bautista, California 95045
6 5
Xem chi tiết
4 3 1
$1.198.000 USD
481 Via Vaquero Sur
San Juan Bautista, California 95045
4 3 1
Xem chi tiết