Tìm Kiếm Bất Động Sản

69.016 foot vuông
$17.500.000 USD
300 Enzo Dr
San Jose, California 95138
69.016 foot vuông
Xem chi tiết
31 dặm Anh
$14.500.000 USD
2390 Mount Pleasant Rd
San Jose, California 95148
31 dặm Anh
Xem chi tiết
158 dặm Anh
$12.650.000 USD
12900 Mt. Hamilton Road
San Jose, California 95127
158 dặm Anh
Xem chi tiết
130 dặm Anh
$10.000.000 USD
22605 Country View Ln
San Jose, California 95120
130 dặm Anh
Xem chi tiết
4.000 foot vuông
$8.000.000 USD
2222 Trade Zone Blvd
San Jose, California 95131
4.000 foot vuông
Xem chi tiết
8 dặm Anh
$8.000.000 USD
790 Portswood Dr
San Jose, California 95120
8 dặm Anh
Xem chi tiết
1 foot vuông
$6.850.000 USD
186 E Gish Rd
San Jose, California 95112
1 foot vuông
Xem chi tiết
5 6 2
$5.900.000 USD
7016 Hollow Lake Way
San Jose, California 95120
5 6 2
Xem chi tiết
10.664 foot vuông
$4.500.000 USD
1411 Kingman Ave
San Jose, California 95128
10.664 foot vuông
Xem chi tiết