Tìm Kiếm Bất Động Sản

10 dặm Anh
$3.000.000 USD
26970 Encinal Rd
Salinas, California 93908
10 dặm Anh
Xem chi tiết
7 6 1
$3.000.000 USD
486 Corral De Tierra Rd
Salinas, California 93908
7 6 1
Xem chi tiết
4 5 2
$2.995.000 USD
153 Corral De Tierra Rd
Salinas, California 93908
4 5 2
Xem chi tiết
5 5 1
$2.895.000 USD
364 San Benancio Rd
Salinas, California 93908
5 5 1
Xem chi tiết
900 foot vuông
$2.475.000 USD
100 River Rd
Salinas, California 93908
900 foot vuông
Xem chi tiết
36 dặm Anh
$2.395.000 USD
350 San Benancio Rd
Salinas, California 93908
36 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2 1
$2.395.000 USD
350 San Benancio Rd
Salinas, California 93908
3 2 1
Xem chi tiết
4 5 2
$2.375.000 USD
14550 Castlerock Rd
Salinas, California 93908
4 5 2
Xem chi tiết
5 4 1
$2.200.000 USD
383 Corral De Tierra Rd
Salinas, California 93908
5 4 1
Xem chi tiết