Tìm Kiếm Bất Động Sản

2 dặm Anh
$5.900.000 USD
7501 Hospital Dr
Sacramento, California 95823
2 dặm Anh
Xem chi tiết
16.200 foot vuông
$3.300.000 USD
3101 Truax Ct
Sacramento, California 95821
16.200 foot vuông
Xem chi tiết
6.870 foot vuông
$2.499.000 USD
2312 &2318 H St
Sacramento, California 95816
6.870 foot vuông
Xem chi tiết
5 4 1
$2.375.000 USD
890 Crocker Rd
Sacramento, California 95864
5 4 1
Xem chi tiết
5 dặm Anh
$1.500.000 USD
Tokay 9210 Lane
Sacramento, California 95829
5 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2
$1.500.000 USD
9210 Tokay Lane
Sacramento, California 95829
3 2
Xem chi tiết
16 dặm Anh
$1.469.000 USD
9177 Florin Rd
Sacramento, California 95829
16 dặm Anh
Xem chi tiết
4 2 2
$1.395.000 USD
1639 7th Ave
Sacramento, California 95818
4 2 2
Xem chi tiết
4 4
$1.345.000 USD
3407 Sierra Oaks Dr
Sacramento, California 95864
4 4
Xem chi tiết