Tìm Kiếm Bất Động Sản

0 foot vuông
$6.700.000 USD
741 Cold Springs Rd
Placerville, California 95667
0 foot vuông
Xem chi tiết
3 3
$2.250.000 USD
6702 Horizon Dr
Placerville, California 95667
3 3
Xem chi tiết
4 2 1
$1.450.000 USD
3141 Hassler Rd
Placerville, California 95709
4 2 1
Xem chi tiết
3 3
$449.000 USD
2268 Swansboro Rd
Placerville, California 95667
3 3
Xem chi tiết
4 dặm Anh
$149.000 USD
1074 Bridgeview Dr
Placerville, California 95667
4 dặm Anh
Xem chi tiết