Tìm Kiếm Bất Động Sản

11.169 foot vuông
$4.000.000 USD
2317 International Blvd
Oakland, California 94601
11.169 foot vuông
Xem chi tiết
6.668 foot vuông
$2.888.000 USD
4328 Howe Street
Oakland, California 94611
6.668 foot vuông
Xem chi tiết
4 4
$1.948.000 USD
5834 Skyline Boulevard
Oakland, California 94611
4 4
Xem chi tiết
2.970 foot vuông
$1.900.000 USD
968 45th St
Oakland, California 94608
2.970 foot vuông
Xem chi tiết
4.567 foot vuông
$1.649.900 USD
3721 Lincoln Avenue
Oakland, California 94602
4.567 foot vuông
Xem chi tiết
4 3
$1.649.888 USD
2490 Burlington Street
Oakland, California 94602
4 3
Xem chi tiết
7.407 foot vuông
$1.600.000 USD
614 14th Street
Oakland, California 94612
7.407 foot vuông
Xem chi tiết
5.540 foot vuông
$1.595.000 USD
1658 34th Ave
Oakland, California 94601
5.540 foot vuông
Xem chi tiết
5.540 foot vuông
$1.595.000 USD
1658 34th Ave
Oakland, California 94601
5.540 foot vuông
Xem chi tiết