Tìm Kiếm Bất Động Sản

600 foot vuông
$1.200.000 USD
3427 E State 20 Hwy
Nice, California 95464
600 foot vuông
Xem chi tiết
3 2 1
$950.000 USD
4907 E State Hwy 20 Hwy
Nice, California 95464
3 2 1
Xem chi tiết
2.500 foot vuông
$424.500 USD
4567 E State Hwy 20
Nice, California 95464
2.500 foot vuông
Xem chi tiết
17 dặm Anh
$395.000 USD
2320 E State Hwy 20
Nice, California 95464
17 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2
$315.000 USD
2637 E State Hwy 20
Nice, California 95464
3 2
Xem chi tiết
3 2
$234.900 USD
3500 Lakeshore Blvd
Nice, California 95464
3 2
Xem chi tiết
3 2
$229.000 USD
7165 Plumas St
Nice, California 95464
3 2
Xem chi tiết
3 2
$215.000 USD
Nice, California 95464
3 2
Xem chi tiết
2 1
$173.888 USD
3558 Boggs Ave
Nice, California 95464
2 1
Xem chi tiết