Tìm Kiếm Bất Động Sản

34.306 foot vuông
$6.800.000 USD
80 Garden Ct
Monterey, California 93940
34.306 foot vuông
Xem chi tiết
0.63 dặm Anh
$6.775.000 USD
370 Clay St
Monterey, California 93940
0.63 dặm Anh
Xem chi tiết
6 4 2
$4.880.000 USD
650 Camino El Estero
Monterey, California 93940
6 4 2
Xem chi tiết
4 5
$4.650.000 USD
8320 Vista Monterra
Monterey, California 93940
4 5
Xem chi tiết
1.200 foot vuông
$4.450.000 USD
299 Lighthouse Ave
Monterey, California 93940
1.200 foot vuông
Xem chi tiết
5 5 2
$4.389.000 USD
8120 Manjares
Monterey, California 93940
5 5 2
Xem chi tiết
2 2
$3.997.000 USD
201 Cannery Row 6
Monterey, California 93940
2 2
Xem chi tiết
4 4 1
$3.995.000 USD
1277 Castro Rd
Monterey, California 93940
4 4 1
Xem chi tiết
7.886 foot vuông
$3.995.000 USD
299 Foam St
Monterey, California 93940
7.886 foot vuông
Xem chi tiết