Tìm Kiếm Bất Động Sản

4 5
$1.699.000 USD
16050 S State Hwy 29
Middletown, California 95461
4 5
Xem chi tiết
137 dặm Anh
$1.350.000 USD
0 Roberts Rd
Middletown, California 95461
137 dặm Anh
Xem chi tiết
54 dặm Anh
$799.500 USD
20383 S State Highway 29
Middletown, California 95461
54 dặm Anh
Xem chi tiết
7.224 foot vuông
$775.000 USD
21159 Calistoga Rd
Middletown, California 95461
7.224 foot vuông
Xem chi tiết
9.600 foot vuông
$745.000 USD
11735 Socrates Mine Rd
Middletown, California 95461
9.600 foot vuông
Xem chi tiết
3 2 1
$629.900 USD
21339 Valley Oak Dr
Middletown, California 95461
3 2 1
Xem chi tiết
1.326 foot vuông
$499.500 USD
15336 Western Mine Rd
Middletown, California 95461
1.326 foot vuông
Xem chi tiết
3 2
$485.000 USD
21270 Santa Clara Rd
Middletown, California 95461
3 2
Xem chi tiết
3 2
$449.000 USD
21201 Stewart St
Middletown, California 95461
3 2
Xem chi tiết