Tìm Kiếm Bất Động Sản

3.100 foot vuông
$1.425.000 USD
8353 Cutthroat Avenue
KingsBeach, California 96143
3.100 foot vuông
Xem chi tiết
7.500 foot vuông
$1.420.000 USD
8612 North Lake Boulevard
KingsBeach, California 96143
7.500 foot vuông
Xem chi tiết
3.300 foot vuông
$1.295.000 USD
8414 Speckled Avenue
KingsBeach, California 96143
3.300 foot vuông
Xem chi tiết
3.000 foot vuông
$1.295.000 USD
8931 North Lake Boulevard
KingsBeach, California 96143
3.000 foot vuông
Xem chi tiết
2.500 foot vuông
$1.250.000 USD
8106 North Lake Boulevard
KingsBeach, California 96143
2.500 foot vuông
Xem chi tiết
1.954 foot vuông
$699.000 USD
296 Deer Street
KingsBeach, California 96143
1.954 foot vuông
Xem chi tiết