Tìm Kiếm Bất Động Sản

5 6
$2.795.000 USD
8730 Brockway Vista Avenue
Kings Beach, California 96143
5 6
Xem chi tiết
4.200 foot vuông
$2.500.000 USD
8159 North Lake Boulevard
Kings Beach, California 96143
4.200 foot vuông
Xem chi tiết
4 5
$1.795.000 USD
9200 Brockway Springs Drive
Kings Beach, California 96143
4 5
Xem chi tiết
2 5
$1.295.000 USD
8414 Speckled Avenue
Kings Beach, California 96143
2 5
Xem chi tiết
4 6
$1.250.000 USD
1400 Canterbury Drive
Kings Beach, California 96143
4 6
Xem chi tiết
3 3
$1.075.000 USD
9200 Brockway Springs Drive
Kings Beach, California 96143
3 3
Xem chi tiết
4 7
$836.000 USD
8862 Minnow Avenue
Kings Beach, California 96143
4 7
Xem chi tiết
$836.000 USD
8862 Minnow Avenue
Kings Beach, California 96143
Xem chi tiết
3 4
$799.999 USD
8858 Speckled Avenue
Kings Beach, California 96143-0000
3 4
Xem chi tiết