Tìm Kiếm Bất Động Sản

6 dặm Anh
$3.685.000 USD
135 E San Antonio
King City, California 93930
6 dặm Anh
Xem chi tiết
3 dặm Anh
$1.700.900 USD
1011 Industrial Way
King City, California 93930
3 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2 1
$775.000 USD
44742 Sun Valley Dr
King City, California 93930
3 2 1
Xem chi tiết
3 2
$685.000 USD
44753 Sun Valley Dr
King City, California 93930
3 2
Xem chi tiết
1.924 foot vuông
$625.000 USD
308 N Vanderhurst Ave
King City, California 93930
1.924 foot vuông
Xem chi tiết
3 3
$589.000 USD
50800 Via Canada
King City, California 93930
3 3
Xem chi tiết
2.236 foot vuông
$500.000 USD
520 Bassett St
King City, California 93930
2.236 foot vuông
Xem chi tiết
5 3 1
$439.900 USD
619 Cecily St
King City, California 93930
5 3 1
Xem chi tiết
5 3
$399.900 USD
652 Bikle Dr
King City, California 93930
5 3
Xem chi tiết