Tìm Kiếm Bất Động Sản

82 dặm Anh
$16.815.000 USD
Monterey Rd
Gilroy, California 95020
82 dặm Anh
Xem chi tiết
6 6 1
$15.000.000 USD
6545 Redwood Retreat Rd
Gilroy, California 95020
6 6 1
Xem chi tiết
6 6 1
$15.000.000 USD
6545 Redwood Retreat Rd
Gilroy, California 95020
6 6 1
Xem chi tiết
4 dặm Anh
$5.300.000 USD
1 Pacheco Pass Hwy
Gilroy, California 95020
4 dặm Anh
Xem chi tiết
79 dặm Anh
$4.999.888 USD
9655 New Ave
Gilroy, California 95020
79 dặm Anh
Xem chi tiết
2 2 1
$4.999.888 USD
9655 New Ave
Gilroy, California 95020
2 2 1
Xem chi tiết
2 2 1
$4.999.888 USD
9655 New Ave
Gilroy, California 95020
2 2 1
Xem chi tiết
4.126 foot vuông
$4.640.000 USD
7630-7640 Church St
Gilroy, California 95020
4.126 foot vuông
Xem chi tiết
5 4 1
$3.900.000 USD
4600 Meritage Ct
Gilroy, California 95020
5 4 1
Xem chi tiết