Tìm Kiếm Bất Động Sản

4 3 1
$1.040.000 USD
2244 Magill
Fresno, California 93711
4 3 1
Xem chi tiết
6.527 foot vuông
$795.000 USD
1002 Ne Harrison Ave
Fresno, California 93728
6.527 foot vuông
Xem chi tiết
$595.000 USD
E 310 Shields Ave
Fresno, California 93704
Xem chi tiết
4 2 1
$540.000 USD
3862 Fir
Fresno, California 93711
4 2 1
Xem chi tiết
3 2
$357.950 USD
2000 W Church Ave
Fresno, California 93706
3 2
Xem chi tiết
3 2 1
$340.000 USD
7348 Dearing
Fresno, California 93720
3 2 1
Xem chi tiết
2.496 foot vuông
$324.950 USD
3331 Clinton
Fresno, California 93703
2.496 foot vuông
Xem chi tiết
2.538 foot vuông
$310.000 USD
1940 E Hunter Ave
Fresno, California 93703
2.538 foot vuông
Xem chi tiết
3 2
$285.000 USD
5320 Chapman Ave
Fresno, California 93725
3 2
Xem chi tiết