Tìm Kiếm Bất Động Sản

317 dặm Anh
$6.700.000 USD
8288 Runge Rd
Dixon, California 95620
317 dặm Anh
Xem chi tiết
171 dặm Anh
$3.925.000 USD
7689 Becker Rd
Dixon, California 95616
171 dặm Anh
Xem chi tiết
1.001.880 foot vuông
$3.000.000 USD
8744 Pedrick Rd
Dixon, California 95620
1.001.880 foot vuông
Xem chi tiết
6 7 1
$1.875.000 USD
7169 Pitt School Rd
Dixon, California 95620
6 7 1
Xem chi tiết
3 2
$1.750.000 USD
6648 Liberty Island Rd
Dixon, California 95620
3 2
Xem chi tiết
34 dặm Anh
$1.325.000 USD
8676 Robben Rd
Dixon, California 95620
34 dặm Anh
Xem chi tiết
156 dặm Anh
$1.171.425 USD
0 Sikes Rd
Dixon, California 95620
156 dặm Anh
Xem chi tiết
4 2
$950.000 USD
6955 Cypress Trl
Dixon, California 95620
4 2
Xem chi tiết
34 dặm Anh
$950.000 USD
9113 Olmo Ln
Dixon, California 95620
34 dặm Anh
Xem chi tiết