Tìm Kiếm Bất Động Sản

28 dặm Anh
$5.900.000 USD
28195 Hwy 101
Cloverdale, California 95425
28 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2
$5.900.000 USD
28195 Hwy 101
Cloverdale, California 95425
3 2
Xem chi tiết
14 dặm Anh
$5.500.000 USD
509 W 2nd St
Cloverdale, California 95425
14 dặm Anh
Xem chi tiết
4 3
$4.600.000 USD
25984 Highland Ranch Road
Cloverdale, California 95425
4 3
Xem chi tiết
20 dặm Anh
$4.500.000 USD
27821 Dutcher Creek Rd
Cloverdale, California 95425
20 dặm Anh
Xem chi tiết
6 4
$3.495.000 USD
26495 Asti Rd
Cloverdale, California 95425
6 4
Xem chi tiết
1.000 dặm Anh
$3.200.000 USD
Cloverdale, California 95425
1.000 dặm Anh
Xem chi tiết
9 8
$1.795.000 USD
29955 River Rd
Cloverdale, California 95425
9 8
Xem chi tiết
1.380 foot vuông
$1.700.000 USD
1185 S Cloverdale Blvd
Cloverdale, California 95425
1.380 foot vuông
Xem chi tiết