Tìm Kiếm Bất Động Sản

4 3
$699.000 USD
1487 Old Long Valley Rd
Clearlake Oaks, California 95423
4 3
Xem chi tiết
6 5
$565.000 USD
10553 E Highway 20
Clearlake Oaks, California 95423
6 5
Xem chi tiết
2 2
$529.000 USD
11120 Pingree Rd
Clearlake Oaks, California 95423
2 2
Xem chi tiết
3 2
$495.000 USD
2413 New Long Valley Rd
Clearlake Oaks, California 95423
3 2
Xem chi tiết
2.232 foot vuông
$450.000 USD
10140 E Highway 20
Clearlake Oaks, California 95423
2.232 foot vuông
Xem chi tiết
4 3 1
$420.000 USD
12471 Cerrito Dr
Clearlake Oaks, California 95423
4 3 1
Xem chi tiết
3 2
$296.900 USD
2985 Quince Way
Clearlake Oaks, California 95423
3 2
Xem chi tiết
4 2
$288.000 USD
2776 Spring Valley Rd
Clearlake Oaks, California 95423
4 2
Xem chi tiết
2 2
$235.000 USD
12973 Konocti View Dr
Clearlake Oaks, California 95423
2 2
Xem chi tiết