Tìm Kiếm Bất Động Sản

277 dặm Anh
$6.995.000 USD
17012 Dam Rd
Clearlake, California 95422
277 dặm Anh
Xem chi tiết
5 3
$1.035.000 USD
2995 Silverado Ln
Clearlake, California 95422
5 3
Xem chi tiết
7.000 foot vuông
$799.000 USD
Clearlake, California 95422
7.000 foot vuông
Xem chi tiết
3 3
$770.000 USD
3049 Oak Crest Drive
Clearlake, California 95422
3 3
Xem chi tiết
2 3 1
$770.000 USD
3049 Oakcrest Dr
Clearlake, California 95422
2 3 1
Xem chi tiết
2.895 foot vuông
$699.000 USD
3360 Old 53 Hwy
Clearlake, California 95422
2.895 foot vuông
Xem chi tiết
4 4
$694.000 USD
10700 North Dr
Clearlake, California 95422
4 4
Xem chi tiết
6 3
$569.000 USD
11420 North Dr
Clearlake, California 95422
6 3
Xem chi tiết
4 3
$560.000 USD
7345 Old Highway 53
Clearlake, California 95422
4 3
Xem chi tiết