Tìm Kiếm Bất Động Sản

1 dặm Anh
$1.675.000 USD
11351 Geil St
Castroville, California 95012
1 dặm Anh
Xem chi tiết
2 dặm Anh
$999.999 USD
Poole St
Castroville, California 95012
2 dặm Anh
Xem chi tiết
3 3
$950.000 USD
2040 Elkhorn Rd
Castroville, California 95012
3 3
Xem chi tiết
0.76 dặm Anh
$925.000 USD
10700 Merritt St
Castroville, California 95012
0.76 dặm Anh
Xem chi tiết
4.970 foot vuông
$925.000 USD
10700 Merritt St
Castroville, California 95012
4.970 foot vuông
Xem chi tiết
3 2 1
$635.000 USD
11779 Cypress St
Castroville, California 95012
3 2 1
Xem chi tiết
3 2
$624.900 USD
6980 Long Valley Spur
Castroville, California 95012
3 2
Xem chi tiết
7 4
$615.000 USD
11300 Washington St
Castroville, California 95012
7 4
Xem chi tiết
0.04 dặm Anh
$556.250 USD
10699 Merritt St
Castroville, California 95012
0.04 dặm Anh
Xem chi tiết