Tìm Kiếm Bất Động Sản

4 8
$5.995.000 USD
4694 North Lake Boulevard
Carnelian Bay, California 96140
4 8
Xem chi tiết
3 5
$4.450.000 USD
4510 North Lake Boulevard
Carnelian Bay, California 96140
3 5
Xem chi tiết
5 13
$3.100.000 USD
4130 North Lake Boulevard
Carnelian Bay, California 96140-0000
5 13
Xem chi tiết
4 5
$2.999.999 USD
5305 North Lake Boulevard
Carnelian Bay, California 96140
4 5
Xem chi tiết
5 9
$2.295.000 USD
606 High Street
Carnelian Bay, California 96140
5 9
Xem chi tiết
4 6
$2.250.000 USD
5019 California Street
Carnelian Bay, California 96140
4 6
Xem chi tiết
4 6
$1.950.000 USD
5059 California Street
Carnelian Bay, California 96140-0000
4 6
Xem chi tiết
5 8
$1.750.000 USD
3856 Dinah Road
Carnelian Bay, California 96140
5 8
Xem chi tiết
4 5
$1.299.000 USD
444 Nightingale Road
Carnelian Bay, California 96140
4 5
Xem chi tiết