Tìm Kiếm Bất Động Sản

6 6 2
$45.000.000 USD
35351 Carmel Valley Rd
Carmel Valley, California 93924
6 6 2
Xem chi tiết
8 7 2
$19.000.000 USD
33754 East Carmel Valley Road (fox Creek Ranch)
Carmel Valley, California 93924
8 7 2
Xem chi tiết
276 dặm Anh
$19.000.000 USD
33754 E Carmel Valley Road (fox Creek Ranch)
Carmel Valley, California 93924
276 dặm Anh
Xem chi tiết
7 8 2
$5.995.000 USD
39 Pronghorn Run
Carmel Valley, California 93923
7 8 2
Xem chi tiết
4 3 1
$3.850.000 USD
Encina Dr
Carmel Valley, California 93924
4 3 1
Xem chi tiết
29 dặm Anh
$3.650.000 USD
000 Lupine Ln
Carmel Valley, California 93924
29 dặm Anh
Xem chi tiết
5 3
$3.600.000 USD
10265 Calle De Robles
Carmel Valley, California 93923
5 3
Xem chi tiết
4 4 2
$3.495.000 USD
6 Oak Meadow Ln
Carmel Valley, California 93924
4 4 2
Xem chi tiết
4 3 2
$2.995.000 USD
6 Sleepy Hollow Dr
Carmel Valley, California 93924
4 3 2
Xem chi tiết