Tìm Kiếm Bất Động Sản

8 10 2
$16.950.000 USD
72 Fern Canyon Rd
Carmel, California 93923
8 10 2
Xem chi tiết
412 foot vuông
$14.500.000 USD
Se Se Dolores And 7th St
Carmel, California 93921
412 foot vuông
Xem chi tiết
7 8 1
$11.950.000 USD
6 Vista Cielo
Carmel, California 93923
7 8 1
Xem chi tiết
4 4 2
$11.500.000 USD
15 Alta Madera
Carmel, California 93923
4 4 2
Xem chi tiết
4 5 2
$9.995.000 USD
566 Aguajito Rd
Carmel, California 93923
4 5 2
Xem chi tiết
3 3 2
$9.600.000 USD
29798 Highway 1
Carmel, California 93923
3 3 2
Xem chi tiết
4 3 1
$8.500.000 USD
26325 Isabella Ave
Carmel, California 93923
4 3 1
Xem chi tiết
7 7
$7.750.000 USD
Carmelo 4se Ocean Ave
Carmel, California 93921
7 7
Xem chi tiết
5 4 1
$7.730.000 USD
36296 Weston Ridge Rd
Carmel, California 93923
5 4 1
Xem chi tiết