Tìm Kiếm Bất Động Sản

3 3 1
$4.385.000 USD
108 Grove Ln
Capitola, California 95010
3 3 1
Xem chi tiết
1.900 foot vuông
$3.665.000 USD
201 Capitola Ave
Capitola, California 95010
1.900 foot vuông
Xem chi tiết
3 2
$2.900.000 USD
110 Grand Ave
Capitola, California 95010
3 2
Xem chi tiết
4 3 1
$2.650.000 USD
1740 Wharf Rd
Capitola, California 95010
4 3 1
Xem chi tiết
1 1
$2.495.000 USD
723 El Salto Dr
Capitola, California 95010
1 1
Xem chi tiết
3 4
$2.379.000 USD
114 Central Ave
Capitola, California 95010
3 4
Xem chi tiết
4 2 1
$2.246.000 USD
4960 Capitola Rd
Capitola, California 95010
4 2 1
Xem chi tiết
2.883 foot vuông
$1.999.900 USD
100 Fanmar Way
Capitola, California 95010
2.883 foot vuông
Xem chi tiết
1.200 foot vuông
$1.800.000 USD
201 Esplanade
Capitola, California 95010
1.200 foot vuông
Xem chi tiết