Tìm Kiếm Bất Động Sản

14.026 foot vuông
$10.635.000 USD
75-119 Fulton St
Campbell, California 95008
14.026 foot vuông
Xem chi tiết
5 4
$2.895.000 USD
1148 Meadows Ct
Campbell, California 95008
5 4
Xem chi tiết
6 4 1
$2.388.000 USD
1079 W Parr Ave
Campbell, California 95008
6 4 1
Xem chi tiết
5 3 1
$2.350.000 USD
1424 Maysun Ct
Campbell, California 95008
5 3 1
Xem chi tiết
4 3
$2.288.888 USD
197 Cherry Ln
Campbell, California 95008
4 3
Xem chi tiết
3 2
$2.250.000 USD
1567 Dry Creek Rd
Campbell, California 95008
3 2
Xem chi tiết
3.188 foot vuông
$2.125.000 USD
102 Fulton St
Campbell, California 95008
3.188 foot vuông
Xem chi tiết
3.188 foot vuông
$2.125.000 USD
92 Fulton St
Campbell, California 95008
3.188 foot vuông
Xem chi tiết
3.188 foot vuông
$2.125.000 USD
116 Fulton St
Campbell, California 95008
3.188 foot vuông
Xem chi tiết