Tìm Kiếm Bất Động Sản

5 5 1
$2.149.000 USD
8851 Raven S Pike Rd
Boonville, California 95415
5 5 1
Xem chi tiết
5.050 foot vuông
$1.465.000 USD
14251 Hwy 128 Hwy
Boonville, California 95415
5.050 foot vuông
Xem chi tiết
1 2
$875.000 USD
16700 Deer Meadows Rd
Boonville, California 95415
1 2
Xem chi tiết
3 2
$749.880 USD
20700 Mountain VIew Rd
Boonville, California 95415
3 2
Xem chi tiết
320 dặm Anh
$595.000 USD
0 Lone Tree Rdg
Boonville, California 95415
320 dặm Anh
Xem chi tiết
3 2
$425.000 USD
13921 Hwy 128 Hwy
Boonville, California 95415
3 2
Xem chi tiết
40 dặm Anh
$325.000 USD
Boonville, California 95415
40 dặm Anh
Xem chi tiết