Tìm Kiếm Bất Động Sản

755 dặm Anh
$4.200.000 USD
20019 Coleman Valley Rd
Bodega Bay, California 94923
755 dặm Anh
Xem chi tiết
5 5
$2.395.795 USD
1159 Highway 1 Hwy
Bodega Bay, California 94923
5 5
Xem chi tiết
2.620 foot vuông
$2.395.795 USD
1159 Highway 1 Hwy
Bodega Bay, California 94923
2.620 foot vuông
Xem chi tiết
3 3 1
$1.900.000 USD
19930 Oyster Catcher Loop
Bodega Bay, California 94923
3 3 1
Xem chi tiết
4 3
$1.750.000 USD
20120 Heron Dr
Bodega Bay, California 94923
4 3
Xem chi tiết
4 4
$1.649.000 USD
2028 Sea Way
Bodega Bay, California 94923
4 4
Xem chi tiết
4 4
$1.649.000 USD
2028 Sea Way
Bodega Bay, California 94923
4 4
Xem chi tiết
14 dặm Anh
$1.495.000 USD
1555 Eastshore Rd
Bodega Bay, California 94923
14 dặm Anh
Xem chi tiết
4 3
$1.495.000 USD
354 Las Plumas
Bodega Bay, California 94923
4 3
Xem chi tiết