Tìm Kiếm Bất Động Sản

17.555 foot vuông
$10.000.000 USD
1951 Chestnut Street
Berkeley, California 94702
17.555 foot vuông
Xem chi tiết
17.420 foot vuông
$7.000.000 USD
1804 Euclid Avenue
Berkeley, California 94709
17.420 foot vuông
Xem chi tiết
0.33 dặm Anh
$5.200.000 USD
San Pablo 1740 Avenue
Berkeley, California 94702
0.33 dặm Anh
Xem chi tiết
0.31 dặm Anh
$4.888.000 USD
San Pablo 2527 Avenue
Berkeley, California 94702
0.31 dặm Anh
Xem chi tiết
4 4
$3.250.000 USD
150 Bret Harte Road
Berkeley, California 94708
4 4
Xem chi tiết
5 4
$2.998.000 USD
1130 Besito Avenue
Berkeley, California 94705
5 4
Xem chi tiết
0.08 dặm Anh
$2.800.000 USD
2023 Shattuck Ave
Berkeley, California 94704
0.08 dặm Anh
Xem chi tiết
7.616 foot vuông
$1.580.000 USD
1980 Curtis Street
Berkeley, California 94702
7.616 foot vuông
Xem chi tiết
3 3
$1.495.000 USD
664 Woodmont Avenue
Berkeley, California 94708
3 3
Xem chi tiết