Tìm Kiếm Bất Động Sản

53.143 foot vuông
$1.700.000 USD
1025 Grant St
Benicia, California 94510
53.143 foot vuông
Xem chi tiết
3 2 1
$1.550.000 USD
1392 W K St
Benicia, California 94510
3 2 1
Xem chi tiết
5 4
$1.450.000 USD
948 W K St
Benicia, California 94510
5 4
Xem chi tiết
4 3
$1.419.000 USD
1164 W K St
Benicia, California 94510
4 3
Xem chi tiết
5 3 1
$1.375.000 USD
360 W J St
Benicia, California 94510
5 3 1
Xem chi tiết
20 dặm Anh
$1.299.000 USD
0 Lopes Rd
Benicia, California 94510
20 dặm Anh
Xem chi tiết
4 3 1
$1.250.000 USD
1364 Bonita Bahia Ct
Benicia, California 94510
4 3 1
Xem chi tiết
4 3
$1.250.000 USD
1364 Bonita Bahia Court
Benicia, California 94510
4 3
Xem chi tiết
4 3 1
$1.199.000 USD
160 Saint Catherine Ln
Benicia, California 94510
4 3 1
Xem chi tiết