Tìm Kiếm Bất Động Sản

8.804 foot vuông
$4.250.000 USD
739 Santa Clara Avenue
Alameda, California 94501
8.804 foot vuông
Xem chi tiết
6.015 foot vuông
$2.999.000 USD
2100 Pacific Ave
Alameda, California 94501
6.015 foot vuông
Xem chi tiết
5.200 foot vuông
$2.188.888 USD
2065 Alameda Ave
Alameda, California 94501
5.200 foot vuông
Xem chi tiết
2.535 foot vuông
$1.395.000 USD
2126 Eagle Avenue
Alameda, California 94501
2.535 foot vuông
Xem chi tiết
4 3
$989.000 USD
3262 Central Avenue
Alameda, California 94501
4 3
Xem chi tiết
2 1
$895.000 USD
2051 Alameda Avenue
Alameda, California 94501
2 1
Xem chi tiết
1.608 foot vuông
$825.000 USD
1028 Lewelling Court Court
Alameda, California 94501
1.608 foot vuông
Xem chi tiết
2 2
$769.000 USD
116 Shepardson Lane
Alameda, California 94502
2 2
Xem chi tiết
4 2 1
$742.000 USD
3101 La Campania
Alameda, California 94502
4 2 1
Xem chi tiết